Suunnittelu

Suunnittelutyöt

Kaiken yritysviestinnän pohjalla on vahva brändi – ja vahvan brändin takana on suunnittelutyö, jossa määritetään yrityksesi äänensävy, visuaalinen ilme ja perusviesti. Kun perusta on vakaa, on helppo siirtyä selkeään ja määrätietoiseen markkinointiin.

 

Yritysilme

Hyvä tunnus ja yrityksesi toimintaa kuvaava värimaailma ovat usein ensimmäisiä asioita, joita potentiaalinen asiakas yrityksestäsi kohtaa. Haluatko antaa hyvän ensivaikutelman? Panosta yritysilmeeseen. Se on pohjatyö, joka ei valu hukkaan markkinointia tehtäessä.

 

Ydinviesti ja arvot

Brändi ilman vahvoja juuria kulkee minne tuuli vie. Johdonmukaisuus ja selkeä, tunnistettava linja pohjautuu hyvin tehtyyn taustatyöhön. Avaudu meille – me teemme brändistäsi syväluotaavan analyysin ja luomme selkeän pohjan, johon kaikki viestintäsi nojaa.

 

Markkinoinnin suunnittelu

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee markkinointiviestintään erinomaisesti. Näyttävä ulostulo monikanavaisena onnistuu vain loogisella suunnittelutyöllä ja määrätietoisella toteutuksella. Markkinointisuunnitelman perusajatuksena on sopia suuntaviivat budjetin, kanavien ja tavoitteiden rajoissa.

Sanavarma
Brändi on markkinoinnin kivijalka
Sanavarma
Brändäystyöt ja markkinointisuunnitelmat
Sanavarma
Sloganien ja ydinviestien määritykset